Deutsch 

Peter Pitsch wurde in Herford geboren. Er lebte unter anderem in Berlin, Amsterdam und Rom. Während seines langjährigen Aufenthalts in Italien sammelte er Erfahrungen als Schauspieler, war an 12 Filmprojekten beteiligt und tourte mit einer Theatergruppe. Anschließend reiste er nach Dänemark und wohnte einige Jahre im Kopenhagener Stadtteil Vesterbro. Anfang der Neunziger veröffentlichte er sein erstes Buch, diverse Publikationen folgten. 2000 zog er nach Nykøbing auf der Insel Falster. Peter ist Mitglied in der dänischen Schriftstellervereinigung "StORDstrømmen". Seit 2011 gibt der Brighton Verlag seine Werke heraus. Neben dem literarischen Schreiben arbeitet er als Übersetzer und widmet sich dem Design von Bucheinbänden und der bildenden Kunst. 2017 eröffnete Peter eine eigene Galerie.

 

 

Dansk 

Peter Pitsch er født i Herford, Tyskland. Han boede bl.a. i Berlin, Amsterdam og Rom. I løbet af sine år i Italien samlede han erfaring som skuespiller, medvirkede i 12 film og turnerede med en teatergruppe. Efterfølgende kom han til Danmark og boede i de første fem år på Vesterbro i Tove Ditlevsen's "Barndommens gade". Han debuterede som forfatter i starten af halvfemserne, efterfulgt af diverse publikationer. I år 2000 bosatte han sig i Nykøbing Falster. Peter er medlem af den danske forfatterforening "StORDstrømmen". Siden 2011 udgiver det tyske Brighton Verlag hans værker. Ud over forfatterskabet arbejder han som oversætter og helliger sig design af bogomslag og billedkunsten. I 2017 åbnede Peter sit eget galleri. 

 

 

 

English 

Peter Pitsch was born in Herford, Germany. He lived successively in Berlin, Amsterdam and Rome. During a long stay in Italy he gained experience as an actor, played in 12 films and toured with a theatre group. Afterwards he moved to Denmark and lived a few years in Copenhagen's Vesterbro district. Beginning of the nineties he published his first book, followed by various publications. In the year 2000 he moved to Nykøbing on the island of Falster. Peter is a member of the Danish writers' association "StORDstrømmen". Since 2011 the German publisher "Brighton Verlag" releases his titles. In addition to literary writing he works as a translator and is dedicated to the design of book covers and visual arts. In 2017 Peter opened his own art gallery.